Suzbijanje komaraca u prekograničnoj oblasti: MOS-Cross

Činjenice

jun 2017 – oktobar 2019
Trajanje projekta

Ukupni budžet projekta iznosi 982.167,50 evra
Vrednost projekta

Ciljne grupe su lokalna javna uprava, centri za edukaciju i obuku i škole, javnost, stariji dugrađani, javni zdravstveni radnici i medicinski radnici zaposleni u državnim insitutcijama
Ciljne grupe

Vesti

Događaji

U sali Skupštine Grada Sombora, u petak je svečano završen evropski projekat “MOS-CROSS”, koji je Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine implementirao sa partnerima iz Zavoda za javno zdravlje Sombor i Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Vidosava Enderić, direktorica Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, obratila se prisutnima i zahvalila na predanom radu tokom 27 meseci […]

Događaji

17.06.2019. godine održan je sedmi projektni sastanak partnera na projektu „Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti (Mos-Cross)“.Partneri su razgovarali o aktivnostima sprovedenim do juna meseca. Partneri su obišli osnovne škole u Osijeku i Somboru, kao i domove za stara lica. Tom prilikom su održane informativne radionice o zaštiti od komaraca, te je promovisan edukativni promotivni video […]

Događaji

U Županiji Sombor je 28. maja 2019. godine održan okrugli sto na kom je predstavlјen „Zajednički protokol pripravnosti u slučaju pojave epidemije uzrokovane bolestima koje prenose komarci“ namenjen jedinicama lokalne samouprave, koji je izrađen u okviru projekta „Kontrola komaraca u pograničnoj oblasti – Mos-Cross”. Ispred Zavoda za javno zdravlјe Sombor, projekat Mos-Cross predstavila je prim. […]

Događaji

U okviru Okruglog stola na kojem je prezentovan „Zajednički protokol pripravnosti u slučaju pojave epidemije uzrokovane bolestima koje prenose komarci“, održanog 27. maja 2019. godine u Osijeku, članica projektnog tima projekta Mos-Cross, Magdalena Sikora, prof. biologije i hemije, održala je prezentaciju projekta Mos-Cross i predstavila smernice za prevenciju bolesti koje prenose komarci. Doc.prim.dr.sc. Senka Samardžić, […]

Događaji

U okviru projekta „Kontrola komaraca u pograničnoj oblasti – Mos-Cros “ 23. maja je u Somboru u tamošnjem Domu zdravlјa održan Okrugli sto za zdravstvene radnike. Dragoslava Čubrilo, predstavnica Zavoda za javno zdravlјe Sombor, održala je prezentaciju projekta, a dr Jelena Zelić je predstavila Protokol za zdravstvene radnike u okviru IPA projekta. Protokoli su izrađeni […]

Događaji

U okviru projekta Mos-Cross održan je okrugli sto za predstavnike jedinica lokalne samouprave Osijačko-baranjske županije 25. aprila 2019. godine u Osijeku. Predstavnici Zavoda za javno zdravstvo, Hrvoje Bekina i Dario Brdarić, održali su prezentaciju o merama suzbijanja komaraca ekološki prihvatljivim sredstvima i individualnim merama zaštite od uboda komaraca, ali i bolestima koje oni prenose. Prolećni […]Load more

Partneri

Copyright © Interreg IPA Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020 | MOS-Cross