Suzbijanje komaraca u prekograničnoj oblasti: MOS-Cross

Činjenice

jun 2017 – oktobar 2019
Trajanje projekta

Ukupni budžet projekta iznosi 982.167,50 evra
Vrednost projekta

Ciljne grupe su lokalna javna uprava, centri za edukaciju i obuku i škole, javnost, stariji dugrađani, javni zdravstveni radnici i medicinski radnici zaposleni u državnim insitutcijama
Ciljne grupe

Vesti

Događaji

U okviru projekta „Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti – MOS-Cross” održan je šesti projektni sastanak u Novom Sadu u Fondu „Evropski poslovi“ APV, dana 11. marta 2019. godine. Cilj sastanka bio je pregled aktivnosti u proteklom, trećem izveštajnom periodu i aktivnosti u tekućem, četvrtom izveštajnom periodu, kao i razmatranje  pitanja vezanih za implementaciju projekta. Sastanku […]

Događaji

U okviru projekta „Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti – Mos-Cross“održan je peti dvodnevni trening za zdravstvene radnike u Novom Sadu. Cilj projekta je unapređenje usluga javnog zdravstva u Zapadnobačkom okrugu i Osiječko – baranjskoj županiji, a sve u vezi sa ranim otkrivanjem bolesti koje prenose komarci. Tokom trajanja projekta planirano je 5 treninga, na kojima […]

Događaji

U okviru projekta „Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti – MOS-Cross” održan je peti projektni sastanak u Institutu za javno zdravlje Osiječko-baranje županije u Osijeku dana 28. novembra 2018. godine Cilj sastanka bio je pregled aktivnosti u proteklom, trećem izveštajnom periodu i aktivnosti u tekućem, četvrtom izveštajnom periodu, kao i razmatranje  pitanja vezana za implementaciju projekta. […]

Događaji

U okviru projekta „Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti – Mos-Cross”, koji ima za cilj unapređenje usluga javnog zdravstva u Zapadnobačkom okrugu i Osječko-baranjskoj županiji u vezi sa ranim otkrivanjem bolesti koje prenose komarci poboljšanjem prekograničnog nadzora i kontrole komaraca, održan je četvrti projektni sastanak u Instiutu za javno zdravlje u Somboru. Cilj četvrtog zajedničkog sastanka […]

Događaji

U okviru projekta „Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti – Mos-Cross“, koji ima za cilj unapređenje usluga javnog zdravstva u Zapadnobačkom okrugu i Osiječko-baranjskoj županiji, a u vezi sa ranim otkrivanjem bolesti koje prenose komarci, u Osijeku je 6. i 7. juna 2018. godine održan četvrti dvodnevni trening za zdravstvene radnike.  Treningu je prisustvovalo 20 zdravstvenih […]

Događaji

U okviru projekta „Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti – Mos-Cross“, koji ima za cilj unapređenje usluga javnog zdravstva u Zapadnobačkom okrugu i Osiječko – baranjskoj županiji, a u vezi sa ranim otkrivanjem bolesti koje prenose komarci, održan je treći dvodnevni trening za zdravstvene radnike u Somboru. Tokom trajanja projekta planirano je da bude održano 5 treninga, […]Load more

Partneri

Copyright © Interreg IPA Cooperation Programme Croatia-Serbia 2014-2020 | MOS-Cross